*Все для студентов - скачать Рефераты, курсовые, дипломные работы » » Комп'ютерні технології як чинник еволюції форм і методів навчання

**

Комп'ютерні технології як чинник еволюції форм і методів навчання

Введение:
Актуальність вибраної теми пояснюється істотою і загальнолюдською значущістю матеріалу, що зачіпає. Річ у тому, що проблема інформатизації і безпосередньо пов'язаної з нею комп'ютеризації всіх сфер людської діяльності є однією з глобальних проблем сучасного миру. Причина тому - нечуване для попередніх епох підвищення ролі інформації, перетворення її в одну з найважливіших рушійних сил всього виробничого і суспільного життя. Стрімкий стрибок, що відбувається паралельно, в розвитку апаратних засобів, тобто власне комп'ютерів як технічних пристроїв за останні 2-3 роки зробив цю техніку достатньо доступної. Тому упровадження комп'ютерних технологій в освіту можна охарактеризувати як логічний і необхідний крок в розвитку сучасного інформаційного миру в цілому. Підтвердженням цього може служити виникнення цілого ряду спеціальних наукових центрів, безпосередньо що займаються проблемами інформатизації і комп'ютеризації освіти (НДІ НІТ АПН України, спеціальний відділ НДІ кібернетики України, Міжнародна академія інформатизації освіти [Москва] і створений на базі її іноземних відділень Всесвітній розподілений університет, і т.д.).

Текст:
З перших кроків появи ПК (персонального комп'ютера) випереджаюча думка конструкторів і письменників-фантастів створила легенду про "думаючі машини", інтелектуальні можливості яких набагато перевищували реальні можливості перших ЕОМ. Проте що послідував за тим надзвичайний по своїй швидкості процес розвитку комп'ютерної техніки наблизив комп'ютер до рядового користувача і зробив реальною проблему широкого використовування ПК в повсякденному житті, в різних сферах людської діяльності. Здатність сучасного ПК пред'являти і обробляти абсолютно будь-кого по вигляду і змісту інформацію природним чином поставила питання про можливість його застосування в педагогіці.
Найбільш важливим в принциповому відношенні властивістю ПК є те, що він вводить в світ новий спосіб збереження і розповсюдження інформації – цифровий магнітний запис, і, відповідно, - нові носії інформації (дискету, компакт-диск, магнітооптичний диск). Будь-який новий матеріал разом з своєю появою викликає до життя і відповідні способи його обробки. Цифровий магнітний запис на магнітних носіях викликав появу величезної сфери технологій її розповсюдження і обробки, які, через свою абсолютну новизну, отримали збірну назву "Нові інформаційні технології" (скорочено - НІТ). Оволодіння цими технологіями, уміння поставити їх на службу педагогіці і добитися ефективного використовування що надаються ними багатющих можливостей - це зовнішня, технічна сторона проблеми комп'ютеризації навчання.
Іншою гранню проблеми комп'ютеризації освіти є необхідність глибокого наукового опрацьовування всіх аспектів комп'ютеризації учбового процесу. Поява комп'ютера викликала необхідність фундаментального дослідження самої фізіології нового трудового процесу (тривала робота за ПК), своєрідності процесу сприйняття і засвоєння комп'ютерної інформації, змін в механізмах роботи пам'яті (мнемотехніка), розробки нових санітарно-гігієнічних норм для занять з комп'ютером в умовах школи, і т.п. Крім того, комп'ютерні матеріали, через їх високу специфічність, викликали до життя величезну кількість найрізноманітніших методичних новацій. Глибокий аналіз всього комплексу наявних напрацювань, виявлення в них принципових основ і об'єднання в цілісну систему наукових уявлень про педагогіку наступаючого 21-го сторіччя - це друга, незрівнянно більш значна і масштабна грань проблеми комп'ютеризації освіти. У зв'язку з цим пошлемося ще раз на рядки Закону: "Широке упровадження в учбовий процес нових інформаційних технологій включає розробку і практичне використовування науково-методичного забезпечення, ефективне вживання інструментальних способів і систем комп'ютерного навчання і контролю знань, системну інтеграцію цих технологій в існуючому учбовому процесі в цілісні організаційні структури".

Тип файла: doc
Язык файла: Украинский

Скачать файл: Комп'ютерні технології як чинник еволюції форм і методів навчання бесплатно

Скачать: Kompyuterni_tekhnologii.doc
Загрузил(а): referatPolyukhovych
Скачали: 48
Размер: 296,5 Kb
Дата: 24-08-2014, 12:27
Формат файла: docОставить

Отзывы о работе

Популярные работы

РефератыКурсовыеДипломные
Навигация


Оформление работ

  • Оформление рефератов
  • Правила оформления реферата
  • Оформление ссылок реферата

  • Интересное