*Все для студентов - скачать Рефераты, курсовые, дипломные работы » Інструкція з оформлення рефератів на українській мові

**

Інструкція з оформлення рефератів на українській мові

Реферат (від латинського refero - повідомляю) - короткий виклад письмово або у формі публічної доповіді змісту наукової праці (праць), літератури по темі.

Це самостійна науково-дослідна робота студента, де розкривається суть досліджуваної студентом проблеми, виклад матеріалу носить проблемно-тематичний характер, показуються різні точки зору, а також власні погляди на проблему.

Зміст реферату повинен бути логічним. Обсяг реферату коливається від 5 до 15 машинописних сторінок.

Перш ніж вибрати тему реферату, визначте свій інтерес, над якою проблемою Ви хотіли б попрацювати, більш глибоко вивчити, і сформулюйте тему. Перед початком роботи над рефератом слід намітити невеликий план і підібрати літературу. Перш за все, скористайтеся літературою, рекомендованою навчальною програмою, а потім розширте список джерел, не забудьте використовувати реферативні і спеціальні журнали, де Ви знайдете новітню наукову інформацію.

Структура й оформлення реферату:
- Титульна сторінка.
- План-зміст.
- Вступ. Дається постановка питання, пояснюється вибір теми, її актуальність і значимість, вказуються мета і завдання реферату, дається характеристика використаної літератури.
- Основна частина. Складається з кількох розділів. Кожен розділ основної частини розкриває окрему проблему або одну з її сторін і логічно є продовженням попереднього.
- Висновок. Підводяться підсумки або дається узагальнений висновок по темі реферату, даються рекомендації.
- Бібліографія (див. Додаток 5).

При розробці реферату використовуються не менше 8-10 різних джерел. Допускається включення таблиць, графіків, схем.

Реферати представляються, як правило, в друкованому вигляді на одній стороні аркуша формату А4; повинні бути передбачені поля: ліве поле - 30 мм, праве - 15 мм, верхнє і нижнє - 25 мм.

При роботі з літературою та оформленні реферату бажано дотримуватися рекомендацій, викладених нижче для підготовки курсової роботи.

Критерії оцінки реферату

При оцінці Вашої праці викладача цікавить:
відповідність темі;
глибина опрацювання матеріалу;
правильність і повнота використання джерел;
оформлення реферату.

На розсуд викладача реферати можуть бути заслухані та обговорені на семінарах, а також може бути використано індивідуальну співбесіду викладача зі студентом.

Просмотров: {views}
Посетите прекрасный новостной сайт htc, на котором Вы узнаете актуальные новости htc и можете узнать про все модели htc. На сайте скачать apk игры на Android и лучшие приложения для Android. Мобильная платформа Ubuntu Touch OS от Canonical и свежые мобильные новости про Apple iPhone и смартфоны htc.


Навигация


Оформление работ

  • Оформление рефератов
  • Правила оформления реферата
  • Оформление ссылок реферата

  • Интересное