*Реферати, курсові, дипломні роботи » Реферати » Історія книгодрукування

**

Реферат Історія книгодрукування

Текст:
Докладне вияснення історії нашого друкарст¬ва має для нас, укра-їнців, велике значення, бо якраз воно особливо яскраво підкреслює стан нашої давньої культури, якраз воно по¬казує, якими культурними були ми в ста¬ровину. Стан нашого давнього друкарства давав нам тоді повну змогу не тільки займа¬ти почесне місце серед цілого слов'янського світу, але й дорівнюватися технікою своїх видань культур¬ним народам Європи.
Розпочавшись в Германії, друкарство надзвичайно швидко ши-рилося на всі сторони; але рух поширення його на периферії все зменшувався в міру віддалення від Ні¬меччини. Перша друкована книжка Європи появилася в Майнці, в друкарні Гутенберга , 1450 р. Дальше поширен¬ня друкарства по Європі видно з цеї таблички початків друкарства:

Італія 1464 р. Іспанія 1474 р.
Венеція 1469 р. Флоренція 1477 р.
Мілан 1469 р. Лондон 1480 р.
Аусбург 1470 р. Лейпциг 1481 р.
Нюрнберг 1470 р. Данія 1482 р.
Париж 1470 р. Португалія 1484 р.
Сицилія 1472 р. Гамбург 1491 р.
Голландія 1473 р. Відень 1492 р.
Угорщина 1473 р Тюбинген 1498 р.

Як бачимо, друкарство відразу пішло по Європі і до кінця XV віку вже ціла Європа вкрита була друкарнями.
Звичайно, із слов'янських народів найскоріше прийшло друкар-ство до тих, що найближче стикалися з німцями. Це були чехи, і вони перші розпочали слов'янське друкарство, ще року 1478. І дедалі на схід, тим пізніше пробивалося друкарство; головним чином серед слов'ян ширилося дру¬карство вже з початком XVI віку.

Давня Україна, запровадивши в себе друкарство, хутко переко-налася у великій освітній силі його. Цікаво підкрес¬лити, що з ук-раїнських друкарень виходили книжки не тільки богослужбові, але багато книжок і світського зміс¬ту, і при тому різними мовами — церковно-слов'янською, польською та латинською, чим ук-раїнське друкарство так відрізняється, скажімо, від друкарства московського, де друкувалися книжки переважно церковні.
Доля судила, щоб найперші книжки, надруковані кири¬лицею , серед цілого слов'янства були українські. Перший друкар українських книжок був родом німець — Швайпольт Фіоль, по-ходив десь із Нейштадту в Франконії, де родина Фіолів була по-ширена. Рід Фіолів рано емігрував до Польщі і батько нашого Швайпольта (Святополка) жив, здається, в Любліні, а пізніше пе-рейшов до Кракова. В той час у Кракові жило багато українців, тут була для них окрема православна церква. От десь з цими краківськими українцями й зійшовся Фіоль, і навчився від них мови .
Головним ремеслом Фіоля було гафтярство—вишиван¬ня шовком . Від природи Фіоль був людиною надзвичайно здібною, до всяких інженерних робіт. Фіоль бував у Німеччині, і тут добре приглядав¬ся, а, може, і вчився різних технічних праць. У всякому разі вже на 1489 рік Фіоль настільки був видатним «механіком» у Кракові, що придумав особливі машини, «ніде до того не видані», для висушування копалень від води, на які король видав йому привілею.
Де й коли вчився Фіоль друкарства, нічого не відомо. Пев-не, бував він у Німеччині і там навчився нового тоді друкарсько-го ремесла; навчився від добрих майстрів, бо друки Фіоля не бу-ли гіршими від тогочасних німецьких друків.
І певне, ще десь 1489 р., а може й раніше, Фіоль став до друкарської праці, до друку найперших українських книжок. Знайшов Фіоль і майстра, що надзвичайно гарно, за вказівками самого Фіоля, виготовив йому потрібний шрифт; був це теж німець — Рудольф Борсдорф з Брунсвіку, що жив у Кракові.
Першими книжками, які видрукував Фіоль, були Окто¬їх та Часословець, обидві 1491 р.; котра вийшла раніше, тобто котру з них вважати первенцем українського дру¬ку—не відомо, але традиція вважає Октоїха 1491 р. за найпершу слов'янську книжку, друковану кирилицею. Крім цього, надрукував Фіоль ще дві книжки — Тріодь пісну та Тріодь цвітну , але вже без зазначенню місця та часу дру¬ку. Збереглася звістка, шо Фіоль видрукував ще й п'яту книжку—Псалтир , але самої книж-ки до нашого часу не дійшло.
Для кого друкував Фіоль свої книжки? Через те, що книжки ці — це найперші друковані книжки серед цілого слов'янського світу, честь їх належності нам, українцям, різні вчені не раз нама-галися відняти від нас. Але рішає тут мова цих друків: там, де Фіоль не був зв'язаний тради¬ційним церковно-слов'янським тек-стом, там мова його ви¬дань має дуже багато відзнак живої ук-раїнської мови.
Але праця Фіолева кінчилася трагічно: 1491 р. його арештувала краківська духовна інквизиція , і по довгій тяганині визволився Фіоль лише в середині 1492 р. Праця Фіолева спинилася, а книжки його, як каже переказ, спа¬лено.

Тип файлу:
Мова файлу:

Скачати реферат: Історія книгодрукування безкоштовно

Скачати: istoriya_knigodrukuvannya.doc
Завантажив(ла): Admin
Скачали: 68
Розмір: 183.5 Kb
Дата: 5-10-2012, 20:13
Формат файлу: docЗалишити

Відгуки про реферат


Популярні роботи

РефератиКурсовіДипломні
Навігація


Оформлення робіт

  • Оформлення рефератів
  • Правила оформлення реферату
  • Оформлення посилань реферату

  • Цікаве