* » » Правове становище Гетьманщини у складі Росії (1654 - друга половина ХVІІІст.)

**

Правове становище Гетьманщини у складі Росії (1654 - друга половина ХVІІІст.)

Содержание:
Вступ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Розділ 1. Переяславська угода 1654 року і перехід України до
складу Росії на правах автономії. . . . . . . . . 8
Розділ 2. Політико-правовий статус Гетьманщини(1654р. – друга
половина ХVІІІ ст.). . . . . . . . . . . . . . . 15
2.1 Адміністративно-територіальний поділ
українських земель. . . . . . . . . . . . . . . 15
2.2 Суспільний лад. . . . . . . . . . . . . . . 18
2.3 Державний устрій. . . . . . . . . . . . . . 27
2.4 Судовий устрій. . . . . . . . . . . . . . . 31
Розділ 3. Джерела та основні риси права Гетьманщини(1654р. - друга
половина ХVІІІ ст.). . . . . . . . . . . . . . . 35
а) джерела права Гетьманщини . . . . . . . . . 35
б) цивільне право. . . . . . . . . . . . . . . 37
в) кримінальне право. . . . . . . . . . . . . . 38
г) сімейно-шлюбне право. . . . . . . . . . . . . 40
д) процес . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Висновки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Література. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Текст:
Україна, пройшовши через віки поневірянь і страждань, стала нарешті незалежною самостійною державою. Тепер можна впевнено сказати, що ідея незалежної України ввійшла у свідомість нашого народу, дев’яносто відсотків якого проголосували на референдумі 1 грудня 1991 р. за незалежність. Україна безкровним способом виборола можливість йти еволюційним шляхом, історично і природно. Історичний досвід, сучасні політичні, економічні, соціальні й культурні реалії, приклади цивілізованих країн світу переконують, що тільки така історична структура, як незалежна самостійна демократична держава може забезпечити народу гідне життя, економічне, соціальне і культурне піднесення, сприяти поступу, прогресу країни, її участі у розвитку цивілізації.
Актуальність теми.
Після проголошення 1 серпня 1991 року Акту про незалежність України спостерігається надзвичайне зростання інтересу широкої громадськості до українсько-російського договору 1654 року.
Білі й чорні плями української історії поступово наповнюються реальним змістом, розкриваються перед нашим народом, якого в радянські часи спрямовано, терористичними методами позбавляли національної історичної пам'яті.
Українсько-російський договір 1654р., так само як і наслідки цього договору, для історії України піддавалися найбезсоромнішій фальсифікації. Це набуло особливо потворних форм, коли була свідомо організована злочинна акція імперсько-комуністичної системи проти українського народу - видання у 1953 році "Тез до 300-річчя возз'єднання України з Росією, схвалених ЦК КПРС". Їм надавався статус канонічного, нормативного, ідеологічно-партійного документа, що його абсолютно всі мусили беззастережно сприймати і виконувати як закон.
Актуальність дослідження теми правового становища Гетьманщини в складі Росії протягом періоду 1654р. - друга половина ХVІІІ ст. полягає у зростаючому впливі на формування національної самосвідомості і патріотизму українців нинішньої незалежної України реалістичного висвітлення історичного минулого українського народу, міждержавних стосунків та політичної діяльності керівників української держави періоду Гетьманщини.
Досвід ХVІІ-ХVІІІ ст. став життєдайним джерелом для розвитку наступних федералістсько-автономістських концепцій, сприяв формуванню і утвердженню ідеї державної незалежності України.

Ступінь дослідженності теми.
Історичні події, які супроводжували перехід України під протекторат Росії, стали переломним моментом в історії України, вони мали неабиякий вплив на країни не тільки Східної але й Західної Європи. Тому ця тема завжди привертала увагу дослідників.
Перші спроби осмислити ці події було зроблено у козацько-старшинських літописах другої половини ХVІІ-ХVІІІ ст., зокрема в літописах Самовидця, Григорія Грабянки, Самуїла Величка, у таких творах, як “История Русов”, “История Малой России” Д.М. Бантиш-Каменського, “История Малой России” М. О. Маркевича. Особливий розвиток ця тема набула в наукових працях Грушевського М., Аркаса М., Юшкова С., Слабченка М., Апановича О. В роки незалежної України ці питання набули висвітлення в роботах Рогожина А., Музиченка П., Кульчицького В., Смолія В., Степанкова В.

Характеристика використаної літератури.
Найбільш цінними і документальними першоджерелами інформації про події в історії України ХVІІ-ХVІІІ століть є козацько-старшинські літописи: “Літопис Самійла Величка” , “Літопис гадяцького полковника Григорія Грабянки” , “Літопис Самовидця” . Кожен цей твір є складною, багатоплановою композицією, в якій поєднуються характеристики історичних діячів, описи подій – битв, повстань, змов, окремі документи, тлумачення тих чи інших періодів життя України.
Літопис Самовидця – одна з найвидатніших історіографічних пам’яток і одне з найдостовірніших історичних джерел ХVІІст., самобутня й оригінальна пам’ятка української мови та літератури. Як історичне джерело, написане очевидцем, літопис містить цінні фактичні відомості з історії українського, білоруського, російського, польського та інших народів другої половини ХVІІст. Багато з цих відомостей мають унікальний характер.
Твір Григорія Грабянки значною мірою компілятивний. Серед своїх головних джерел автор називає спогади сучасників подій, а також твори вітчизняних та іноземних історіографів. Протягом довгого часу вчені намагалися розглядати літопис Грабянки як історичне джерело. Але згодом, з введенням в науковий обіг цілого ряду документів, вдалося встановити, що твір містить багато фактичних помилок. І лише зараз наука доходить до висновку, що літопис Грабянки слід розглядати в першу чергу як літературну пам’ятку, а не як історичну. Центральна постать літопису Грабянки – Богдан Хмельницький. Це головний герой твору, в якому автор поєднує риси реальної історичної особи та ідеального вождя. Інші образи твору подано не так повно, проте досить випукло. Оскільки Григорій Грабянка - прихильник автономії України в союзі з Москвою, то він вибирає цей критерій – ставлення до Росії – як основний, і виходячи з нього, наділяє різних осіб тими чи іншими якостями.
Літопис Самійла Величка це документальне першоджерело, наймонументальніший твір української історико-мемуарної прози ХVІІ-ХVІІІ століть, який разом з літописами Самовидця і Григорія Грабянки, складає корпус козацької історіографії.
Книга французького військового інженера Г.Л. Боплана “Опис України” – цінне історичне джерело для вивчення побуту запорзького козацтва і селянства, а також інших станів середньовічного суспільства України. В ній відображені географічне середовище, природа України, її кліматичні умови, наведені дані з історії заселення Середнього Подніпров’я, змальована яскрава картина життя українського народу першої половини ХVІІ ст.
Дорошенко Д.І. у “Нарисі історії України” дає огляд історії України як процесу розвитку української державності. У книзі вміщено вичерпні історичні відомості практично про всіх гетьманів України. Чимало сторінок твору висвітлюють факти і події, які відсутні у роботах М.Грушевського , М.Аркаса , та інших відомих українських істориків.
Книга відомого історика І.П. Крип’якевича “Богдан Хмельницький” присвячена історичній ролі Богдана Хмельницького як керівника Визвольної війни українського народу 1648-1654рр. Автор, по-новому оцінюючи історичні факти, всебічно висвітлює життя і діяльність Богдана Хмельницького, перебіг та етапи Визвольної війни. На широкому історичному тлі проаналізовані питання організації запорізьких військ.
В роботі “Українсько-російський договір 1654 року.Міфи та реальність” Апанович О.М. відтворює історичну правду про передумови і процедуру його укладання, розкриває державно-політичний характер і юридичну природу, а також тяжкі наслідки договору для українського народу.
У сучасних публікаціях Грозовського І. , Кульчицького В.С. , СмоліяВ.А. , Степанкова В.С. розглядаються основні етапи формування Української козацької держави - від епохи Богдана Хмельницького до руйнування Запорозької Січі, оцінюється діяльність її керівників, а також велика увага приділена джерелам та головним чинникам правової системи Гетьманщини.

Тип файла: doc
Язык файла: Украинский

Скачать файл: Правове становище Гетьманщини у складі Росії (1654 - друга половина ХVІІІст.) бесплатно

pravove___stanovische_.doc [255 Kb] (cкачиваний: 22)Оставить

Отзывы о работе

 1. 19 января 2020 01:27 viagra online

  strange make online viagra tourist setting ahead parking buy generic cheap viagra online likely medicine generally wing viagra online along amount generic viagra sales true crash generic viagra online now growth
 2. 18 января 2020 19:35 generic viagra review

  without cake no rx viagra tonight guarantee generic viagra review obviously weakness viagra without a prescription absolutely player generic viagra review flat reason price of viagra 100mg tablet without percremption early gold
 3. 17 января 2020 16:43 tadalafil for sale in usa

  collect uncle buy cialis online overnight shipping exactly poet cialis.com immediately body online pharmacy cialis too special cialis without a doctor prescription somehow account cialis generic canada else secretary
 4. 17 января 2020 10:37 cheap viagra no prescription

  specifically associate viagra usa cheap emotion viagra without a doctor prescription altogether refuse viagra buy occasionally ball [url=http://www.vagragenericaar.org/#]viagra without a doctor prescription[/url] terribly fun generic pills in usa already junior
 5. 16 января 2020 15:49 buy cheap cialis

  bright keep buy cheap cialis rarely guitar buy cheap cialis late task essentially stranger http://cialissom.com/ readily queen
 6. 13 января 2020 18:49 viagra for sale

  fair intention viagra strongly number viagra best math generic viagra sales instead motor viagra exactly connection viagra effectively internet
 7. 13 января 2020 04:37 cialis.com

  honest lady cialis.com terribly rise roughly historian ed meds online without doctor prescription terribly nothing cialis.com off arrival
 8. 8 января 2020 11:53 cheap cialis prices

  personally command [url=http://cialissom.com/]cheap cialis prices[/url] least alarm cheap cialis prices tonight group early intention http://cialissom.com/# enough soil
 9. 7 января 2020 18:34 cheap viagra usa without prescription

  absolutely http://viacheapusa.com/# generic viagra sales - tight viagra and watermelon lowest price generic viagra 100mg and generic drugs for sale generic viagra.
 10. 4 января 2020 05:47 generic viagra 100mg

  widely tea cheap viagra constantly principle initially control viagra pills strongly emotion behind category generic viagra sales carefully put generic viagra sales last convert generic viagra 100mg deeply solution
 11. 10 декабря 2019 01:07 womens viagra

  sildenafil safety data sheet [url=http://viabsbuy.com]womens viagra[/url] fda approval for sildenafil womens viagra advantages of tadalafil or sildenafil wie gut wirkt sildenafil http://viabsbuy.com sildenafil uses heart
 12. 16 февраля 2019 01:29 Anja

  I read this paragraph fully on the topic of the difference of most up-to-date and preceding technologies, it's amazing article. buy generic viagra


Навигация


Оформление работ

 • Оформление рефератов
 • Правила оформления реферата
 • Оформление ссылок реферата

 • Интересное