*Все для студентов - скачать Рефераты, курсовые, дипломные работы » Курсовая » Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

**

Курсовая Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

Содержание:
1. Вступна частина.

2. Теоретична частина.

2.1. Духовні цінності в становленні особистості громадянина.
2.2. Виховання громадянина – головні аспекти проблеми.

3. Практична частина.

3.1. Вплив моральних якостей вчителя на виховний процес.
3.2. Результати анкетного опитування на тему “Вплив моральних якостей вчителів на виховання майбутніх громадян”.

4. Висновки.

5. Використана література.

Текст:
Як відомо, розбудова української держави, ставить на порядок денний надзвичайно важливе і невідкладне завдання – виховання справжнього громадянина і патріота рідної землі. Лише люди, безмежно віддані українській національній ідеї, здатні відстояти незалежність, соборність України, вивести її з тимчасових соціально – економічних труднощів на шлях прогресу і процвітання.
З огляду на це побудова нового демократичного, гуманного суспільства, яке орієнтується на високі національні і загальнолюдські цінності, набуває, насамперед, виховного характеру. Особливо це стосується підростаючого покоління, якому в недалекому майбутньому відстоювати та примножувати здобутки нашої незалежності. Зараз, в умовах економічної кризи, відбувається інтенсивний процес соціальної і моральної деградації частини учнівської молоді, надмірного захоплення негативними формами комерційного бізнесу і низькопробною зарубіжною культурою. Відтак, притуплюються природні потреби в пізнанні, втрачається інтерес до чесної праці, знецінюються духовні ідеали.
З огляду на викладене, актуальними є наукове розроблення і практичне забезпечення, по суті нової системи громадянського виховання, мета якого - сформувати в учнів комплекс громадянських якостей, потребу захищати інтереси України, реалізовувати свій особистісний потенціал на благо зміцнення Української Держави.
В нашій роботі ми намагаємося встановити, як на процес виховання громадян України у середній школі впливають особисті моральні цінності і нахили педагогів.
Наша робота складається з двох частин: теоретичної та практичної. В теоретичній частині проведено огляд наукових розробок вітчизняних
вчених-педагогів щодо ролі духовних цінностей в становленні особистості громадянина - громадянина, роль, демократичніх цінностей в цьому становленні, наводяться головні вимоги до морально-психологічних якостей громадянина України: яким він повинен в ідеалі бути.
В практичній частині наводиться короткий огляд наукових розробок з питань ролі вчительської моралі в процесі виховання майбутніх громадян, наводяться данні теоретичних розробок та практичних досліджень в цій галузі, які проводилися раніше. Також містяться результати соціологічного дослідження щодо впливу вчительської моралі на виховання учнів, як дослідницької частини даної роботи. В дослідженні нами використовувався метод анкетного опитування.
З огляду на те, що дана тема в вітчизняній науці опрацьована недостатньо, давався взнаки брак теоретичного і фактичного матеріалу.
В вітчизняній історіографії з даного питання нашу найбільшу увагу привернули дослідження з проблеми ролі цінностей в процесі громадянської освіти, таких авторів, як І. Бех, М. Боришевський, Б. Чижевський, І. Тараненко Р. Скульський, які і склали основну масу використаної нами в процесі написання кваліфікаційної роботи літератури. В ході написання практичної частини нашої роботи, ми скористалися науковими розробками таких вітчизняних вчених, як Л. Крицька, Л. Хорунжі, Л. Старовойт та Р. Скульський.
Ми сподіваємося, що наша скромна праця стане новим внеском в справу розробки досконалої концепції громадянського виховання молоді в незалежній Українській державі.

2. Теоретична частина.
2.1. Духовні цінності в становленні особистості громадянина.

Ціннісна орієнтація слугує своєрідним критерієм, фільтром у визначенні ставлення людини до матеріальних та духовних цінностей, системи установок, відстоювання принципів і переконань. Вона передбачає позитивне чи негативне значення об’єктів навколишнього світу для індивідууму чи суспільства і визначається не їхніми властивостями як такими, а їх місцем та наявністю в людській життєдіяльності інтересів і потреб, соціальних відносин, критеріями і способами оцінки цього значення, виражених в моральних принципах і нормах, ідеалах, установках і цілях.
Цінності, безумовно є тим феноменом, котрий найтісніше пов’язаний з сферою потреб людини, так як певна система цінностей втілюється, опредметнюється в тих чи інших конкретних феноменах, пов’язаних з відповідними формами життєдіяльності, в яких і здійснюється оволодіння цінностями, їх поступове перетворення з явища “зовнішнього” у явище “для себе”, тобто відбувається переведення цінностей суспільних в цінності суб’єктивно значущі для самого індивіда.
В наш час розгулу вседозволеності, втрати старих, непридатних для життя орієнтирів і тимчасового духовного бездоріжжя, важко переоцінити значення ціннісних орієнтацій як умови розвитку особистості, здатної до самостійного і відповідального вибору.
З огляду на сказане, стає цілком очевидною нагальна необхідність створити нову систему цінностей, яка б слугувала орієнтиром у вихованні молодого покоління та громадян будь – якого віку. Така система загалом і кожен її структурний компонент зокрема, мають становити одне ціле, в якому об’єднуючим началом є духовність людини.
Духовність – це втілення в світоглядних орієнтаціях людини сподівань, прагнень, ідеалів, духу народу, нації, що визначає спрямованість особистісних потреб, бажань і зумовлює настанову на відповідний життєвий вибір. Це осмислення людиною гуманістичного сенсу мети людської життєдіяльності.

Тип файла: doc
Язык файла: Украинский

Скачать курсовую: Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України бесплатно

vpliv_moralnih_yakos.doc [324.5 Kb] (cкачиваний: 7)
Скачать: vpliv_moralnih_yakos.doc
Загрузил(а): Ksyusha
Скачали: 7
Размер: 324.5 Kb
Дата: 8-03-2013, 14:55
Формат файла: docОставить

Отзывы о курсовой работе

 1. 8 декабря 2020 20:02 ivermectin pills for humans oral

  ivermectin pills for humans oral
 2. 8 декабря 2020 06:09 10 mg tadalafil generic

  10 mg tadalafil generic
 3. 20 ноября 2020 02:05 sildenafil with dapoxetine

  sildenafil with dapoxetine
 4. 18 ноября 2020 15:34 dapoxetine without insurance

  dapoxetine without insurance
 5. 13 ноября 2020 20:11 tadalafil over counter walmart

  tadalafil over counter walmart
 6. 11 ноября 2020 03:40 revia package insert

  revia package insert
 7. 10 ноября 2020 12:14 how much is hydroxychloroquine tablet

  how much is hydroxychloroquine tablet
 8. 9 ноября 2020 10:59 how much is cialis 10mg

  how much is cialis 10mg
 9. 5 ноября 2020 02:36 low dose naltrexone fibromyalgia

  low dose naltrexone fibromyalgia
 10. 5 ноября 2020 01:11 hydroxychloroquine sulfate 800 mg

  hydroxychloroquine sulfate 800 mg
 11. 3 ноября 2020 00:53 generic cialis in united states

  generic cialis in united states
 12. 2 ноября 2020 23:34 sildenafil to take viagra 100 mg

  sildenafil to take viagra 100 mg
 13. 2 ноября 2020 07:11 plaquenil price at walmart

  plaquenil price at walmart
 14. 31 октября 2020 23:17 hydroxychloroquine cost per dose

  hydroxychloroquine cost per dose
 15. 30 октября 2020 12:25 where can you get hydroxychloroquine

  where can you get hydroxychloroquine
 16. 30 октября 2020 00:58 keflex.webbfenix.com

  keflex.webbfenix.com
 17. 28 октября 2020 02:17 keflex.webbfenix.com

  keflex.webbfenix.com
 18. 27 октября 2020 22:39 sildenafil for sale india

  sildenafil for sale india
 19. 9 октября 2020 00:06 lm360.us

  PDE5 is an enzyme institute principally in the legato muscle of the principal cavernosum that by selection cleaves and degrades cGMP to 5′-GMP. PDE5 inhibitors are like in anatomical structure to cGMP; they competitively stick to PDE5 and subdue cGMP hydrolysis, frankincense enhancing the personal effects of NO. This addition in cGMP in the smoothen heftiness cells is creditworthy for prolonging an erection.

Популярные работы

РефератыКурсовыеДипломные
Навигация


Оформление работ

 • Оформление рефератов
 • Правила оформления реферата
 • Оформление ссылок реферата

 • Интересное