*Реферати, курсові, дипломні роботи » Практичні заняття та звіти » Завдання Соціологія

**

Завдання Соціологія

Текст:
Завдання 1.

Теоретична частина

1. Дайте визначення соціології як науки.
2. Що таке соціальний статус та соціальна роль? Як ці поняття пов’язані між собою.
3. Охарактеризуйте опитування та його види.

Практична частина

1. Виходячи із сутності кожної стадії розвитку людства, за законом О.Конта, - теологічної, філософічної та позитивної, - поміркуйте, на які століття приходиться кожна з них. Відповідь обґрунтуйте.
І-ша стадія – теологічна ___________ століття
ІІ-га стадія – філософічна __________ століття
ІІІ-тя стадія – позитивна ___________ століття.

Завдання 2.

Теоретична частина

1. Що є предметом і об’єктом вивчення соціології?
2. Охарактеризуйте основні тими сім’ї.
3. Що таке соціальний експеримент і які існують вимоги до його проведення ?

Практична частина
1. Як на вашу думку, в якій половині життя людина засвоює більше соціальних ролей та культурних норм? В першій чи другій?

Завдання 3.

Теоретична частина

1. Назвіть і розкрийте зміст основних функцій соціології.
2. Назвіть і поясність основні групи методів керівництва трудовим колективом.
3. Метод спостереження: види спостереження та їх місце у соціології.

Практична частина

1. Розглянемо два процеси:
а) вчений емігрує до іншої країни, в якій йому надають кращі умови для наукової роботи;
б) вчений емігрує з науки і переходить до комерційної сфери заради підтримання матеріального благополуччя сім’ї.
На ваш погляд, який з двох процесів означає:
А. Втрату для науки.
Б. Втрату для країни.

Завдання 4.

Теоретична частина

1. Чим різняться між собою теоретична і прикладна соціологія?
2. Розкрийте суть і зміст групового конфлікту.
3. Назвіть основні вимоги до анкетування як методу збирання соціологічної інформації.

Практична частина

1. Порівняйте психологію поведінки підлітків і людей похилого віку. Що між ними спільного? Кому в більшій мірі властива агресивність? Хто більше, а хто менше терплячий до оточуючих? Хто вимогливіше ставиться до своїх власних вчинків? Хто відчутніше реагує на критичні зауваження на свою адресу? Хто амбіційний?

Завдання 5.

Теоретична частина.

1. Які об’єктивні фактори зумовили становлення соціології як самостійної науки?
2. Які існують засоби профілактики та вирішення конфлікту?
3. Охарактеризуйте метод аналізу документів.

Практична частина.

1. Філософія, як відомо, намагається дати відповіді на питання:
1) “В чому сенс життя?”
2) “Заради чого ми живемо?”
На які питання намагається дати відповідь соціологія?

Завдання 6.

Теоретична частина.

1. Дайте визначення сім’ї та шлюбу.
2. Стилі керівництва та їх роль у мотивації праці.
3. Розкрийте поняття соціометрії та її роль у вивченні міжособових відносин.

Практична частина.

1. Вам необхідно дослідити причини розлучень в N- регіоні. Якими знаннями необхідно оволодіти, щоб провести це дослідження?

Завдання 7.

Теоретична частина

1. Охарактеризуйте основні типи сім’ї.
2. Що ви розумієте під поняттям “інтергруповий конфлікт” і “інтрагруповий конфлікт”?
3. Дайте характеристику методу експертних оцінок у соціологічній практиці і яка їх роль у прогнозах?

Практична частина

1. Наведіть приклади соціальних фактів:
а) із власного життя;
б) із життя України.

Завдання 8.

Теоретична частина

1. Що вивчає соціологія сім’ї?
2. Розкрийте зміст поняття “соціальна напруженість”.
3. Які існують найпоширеніші види соціологічних досліджень?

Практична частина

1. Маємо два визначення:
1) Х – це люди, що примусово покинули свою країну;
2) Y – це люди, які за власним бажанням покинули свою країну.
Нижче подано соціально-демографічні поняття, з яких необхідно вибрати ті, що підходять кожному визначенню:
а) емігранти - б) мігранти - в) туристи -
г) біженці - д) мандрівники - е) дисиденти -
є) іноземці - ж) переселенці - з) дипломати -

Тип файлу:
Мова файлу:

Завантажити файл: Завдання Соціологія безкоштовно

Скачати: zavdannya.doc
Завантажив(ла): Ksyusha
Скачали: 6
Розмір: 115 Kb
Дата: 1-04-2013, 16:57
Формат файлу: doc



Залишити

Відгуки про роботу




Навігація


Оформлення робіт

  • Оформлення рефератів
  • Правила оформлення реферату
  • Оформлення посилань реферату

  • Цікаве