*Все для студентов - скачать Рефераты, курсовые, дипломные работы » Рефераты » Вплив глобальної мережі Internet на учбовий процес студентів ІМВ

**

Реферат Вплив глобальної мережі Internet на учбовий процес студентів ІМВ

Текст:
І. Методологічна частина.
1.1. Обгрунтування проблеми долідження.
Мережа Internet - це феноменальне явище. Вперше людством створено невичерпне джерело інформації, що сьогодні є доступним майже для кожного. Але у нашій країні, ця мережа ще не є загальнодоступною, а відповідно й дослідженою, адже досі не відомо, як впливає на людину інформаційне перенасичення. Особливо гостро ця проблема постає серед молоді, що навчається, адже ця група може виявитися найбільш вразливою. Саме тому нами вирішено дослідити як і наскільки впливає мережа Internet на учбовий процес студентів ІМВ.

1.2. Мета дослідження.
Метою даного дослідження є розробка практичних рекомендацій для студентів, їх батьків, викладачів та адміністрації щодо поліпшення умов навчання завдяки використанню мережі, та щодо попередження випадків негативного впливу Internet на учбовий процес. Тобто наше дослідження має суто прикладну мету.

1.3. Об'єкт та предмет дослідження.
Предмет дослідження - студенти Інституту міжнародних відносин.
Об'єкт дослідження - вплив мережі Internet на учбовий процес студентів ІМВ.

1.4. Логічний аналіз основних понятть.
Студент (предмет) - індивід, що навчається у вищому учбовому закладі. Практично студент - це людина, що отримує певні знання. У нашому дослідженні ми розглядаємо саме студентів Інституту міжнародних відносин (надалі Студенти). Студенти цікавлять нас як учасники учбового процесу (див. далі). Характерними рисами для Студентів нашого інституту є:
• Достатьно висока матеріальна забезпеченість. Більшість Студентів є матеріально забезпеченими, це створює підстави для висунення припущення, що більшість Студентів має доступ до мережі Internet. Але в будь-якому випадку ми маємо з'ясувати, чи має студент доступ до мережі Internet.
• Високий ступінь різнорідності інтересів. Достатьно висока матеріальна забезпеченість дає можливість Студентам вільно обирати собі захоплення, та цікавитися будь-чим. Цей факт ускладнює здійснення нашого дослідження, адже нам потрібно буде з'ясувати ще і інформаційну орієнтацію студента (див. далі).
• Низький рівень зацікавленості в успішній реалізації учбового процесу. Причиною цього є впевненість щодо "батьківської допомоги", що досить часто зустрічається серед студентів. Саме тому ми повинні з'ясувати якісну характеристику впливу мережі на студентів, та на учбовий процес зокрема.
Інформація - це міра неоднорідності речовини. Практично, інформація - це відомості про оточуючий світ та про процеси, що в ньому відбуваються, що сприймаються людиною чи спеціальним пристроєм. У нашому дослідженні ми розглядаємо інформацію як текст, графічні зображення, відео- та аудіо кліпи, що сприймаються студентом та в тій чи іншій степені впливають на учбовий процес.
Інформаційна орієнтація - характер та ступінь надання переваг інформації того чи іншого характеру. Практично, це співвідношення між різними типами інформаційних потоків,що надходять до користувача. У нашому дослідженні ми розглядаємо інформаційну орієнтацію у її практичному аспекті. Нам потрібно з'ясувати, якій інформації надють перевагу Студенти.
Мережа Internet (надалі Мережа) - всесвітня асоціація компютерних мереж, інтегрована мережева паутина, що складається з різноманітних, фізично неоднорідних комунікаційних мереж, що об'єднані в єдину логічну архітектуру. Internet об'єднує велику кількість серверів, на яких знаходиться необмежна кількість інформації на різноманітні теми. Тобто Мережа - є структура інформаційно неоднорідна.
Практично, Мережа - це інформаційна система. Інформаційна система - це сукупність взаємопов'язаних впорядкованих інформаційних елементів, що взаємодіють між собою.
Вона містить такі основні елементи:
• Канали зв'язку (телефонні, оптичні, супутникові, радіоканали тощо);
• Інформаційні вузли - вузли, між якими здійснюється обмін інформацією завдяки каналам зв'язку (кінцеві користувачі, сервери, інформаційні банки тощо).
Вузли, на котрих розміщена загальнодоступна інформація називаються серверами або сайтами.
У нашому дослідженні ми розглядаємо Мережу як процес обміну інформацією. Нас цікавить саме процес, у якому студент має можливість обміну різнорідною інформацією завдяки Мережі та реалізує цю можливість. Нас не цікавлять технічні подробиці.
Оскільки Мережа - система інформаційно неоднорідна, то ми повинні з'ясувати, якій інформації надає перевагу Студент. Тут ми повинні поділяти інформацію за двома критеріями:
• За ступенем медіадизації. Медіадизація - це насичення основного інформаційного потоку допоміжною інформацією, тобто інформацією, котра не сприймається Студентом, але котра допомогає Студентові сприймати основну інформацію.
• За учбовою тематикою. У мережі можна знайти інформацію на самі різні теми, основний тематичний поділ сайтів за ступенем відношення до навчального процесу такий:

Тип файла: doc
Язык файла: Украинский

Скачать реферат: Вплив глобальної мережі Internet на учбовий процес студентів ІМВ бесплатно

Скачать: vpliv-globalnoyi-merezh-internet-na-uchboviy-proces-studentv-mv.doc
Загрузил(а): Ksyusha
Скачали: 1
Размер: 54 Kb
Дата: 3-04-2013, 14:31
Формат файла: docОставить

Отзывы о рефератеНавигация


Оформление работ

  • Оформление рефератов
  • Правила оформления реферата
  • Оформление ссылок реферата

  • Интересное