*Реферати, курсові, дипломні роботи » Реферати » Політична обстановка в Україні по весні-восени 1917р.

**

Реферат Політична обстановка в Україні по весні-восени 1917р.

Текст:
На третьому році Першої світової війни багатонаціональні імперії – Російська, Австро-Угорська, Турецька – виказали внутрішню слабість і відцентрові тенденції. Поразки російської армії на фронтах та харчові труднощі послужили безпосереднім приводом заворушень у Петрограді, що почались в кінці лютого 1917р. Проте причиною невдоволення народу було, насамперед, загальне важке становище робітництва і малоземельного селянства. Заворушення переросли в революцію – 27 лютого 1917р. цар Микола ІІ зрікся престолу. Ситуацію використали опозиційні партії – конституційно-демократична (кадети), соціал-демократична (меншовики) і соціал-революціонери (есери), які 2 березня 1917р. створили Тимчасовий Уряд (Временное Правительство); в опозиції до цього уряду залишилися більшовики, які виступали від імені Ради Робітничих і Солдатських Депутатів.*
Падіння російсько-царського самодержавного режиму в лютому 1917-го пробудило до політичного життя широкі верстви українського народу. В Україні розгорнувся масовий національно-визвольний рух серед інтелігенції, селянства, робітників та військових, спрямований на боротьбу за свої національно-політичні та економічні права.
Варто відзначити, що український національний рух носив спочатку стихійний характер і проявився у мітингах, демонстраціях, конференціях, зборах та маніфенстаціях. Вимоги обмежувалися відкриттям українських шкіл, преси, українізації суспільного життя взагалі.
Історіографічна література з проблем державного будівництва в Україні в 1917р. на початку 1918р. неоднозначно оцінює події того часу і роль політичних партій в утворенні Української держави. Для праць радянських істориків характерним є гіперболізація впливу більшовиків на перебіг української революції та побудова історичних концепцій у відповідності із вимогами тоталітарного режиму.
Ось як висвітлює події Українська радянська енциклопедія.*”После свержения самодержавия большевистские организации, вышедшие из подполья развернули широкую работу в массах… Революционные массы, руководимые большевиками, активно боролись против политики Временного правительства… Большое внимание большевики уделяли деятельности Советов рабочих и солдатских депутатов. В Киевском Совете большевики получили 1/3 мест вместо 1/8… Значительное внимание уделяли большевики завоеванию на сторону социалистической революции крестьянских масс. Под влиянием ленинского лозунга конфискации всех помещичьих земель крестьяне развернули борьбу за землю. Решающее значение большевики придавали созданию вооруженных сил революции…

Тип файлу:
Мова файлу:

Скачати реферат: Політична обстановка в Україні по весні-восени 1917р. безкоштовно

Скачати: poltichna_obstanovka.doc
Завантажив(ла): Ksyusha
Скачали: 5
Розмір: 83 Kb
Дата: 27-02-2013, 14:08
Формат файлу: docЗалишити

Відгуки про реферат


Популярні роботи

РефератиКурсовіДипломні
Навігація


Оформлення робіт

  • Оформлення рефератів
  • Правила оформлення реферату
  • Оформлення посилань реферату

  • Цікаве