*Все для студентов - скачать Рефераты, курсовые, дипломные работы » Рефераты » Культура, освіта і спорт суверенної української держави

**

Реферат Культура, освіта і спорт суверенної української держави

Содержание:
1. Умови розвитку культури в Україні.................................................2
2. Наука....................................................................................................3
3. Література............................................................................................4
4. Мистецтво............................................................................................4
5. Освіта...................................................................................................6
6. Спорт....................................................................................................7
7. Проблеми розвитку культури............................................................8

Текст:
Наприкінці 80-х — на початку 90-х років культура вперше за більш аніж 70 років позбулася ідеологіч¬ного підпорядкування комуністичній партії. Це створювало умови для національного відродження у сфері культури.
Але економічна криза 90-х років, зменшення можливостей державної підтримки культури поставили її в принизливу залежність від приватного комерційного фінансування. Ситуація, що склалася в куль¬турному і духовному житті суспільства, є тривожною. Вона вимагає невідкладних заходів по створен¬ню належних умов для подальшого розвитку культури України. Перш за все, мова йде про створення необхідної матеріальної бази, без якої унеможливлюється культурний поступ суспільства. Попри всі економічні негаразди, політичну боротьбу в українській культурі 80 — 90-х років спостері¬гаються певні позитивні зміни.

Проголошення незалежності перетворило культурну політику на одну з важливих сфер діяльності держави,і вже у 1992 р. Верховною Радою України було схвалено “Основи законодавства про культуру”.Культура розглядається як один із головних чинників національного відродження,подолання соціально-економічної і політичної кризи, збереження національної самобутності українців та національних меншин, що населяють територію держави.
В Україні, з багатонаціональним населенням, широким спектром мовних та регіональних культурних відмінностей, релігійною неоднорідністю почато впровадження принципів плюралізму.Культура звільнилася від диктату комунвстичної ідеології, збільшилася різноманітність творчості, духовного життя суспвльства,визнання новаторських форм в мистецтві – авангардизму.
Разом з тим, за умов тотального зросійщення, яке здійснювалося у попередні роки, важливою була потреба відродження ідеї української державності, підтримки державної мови, духовних надбань народу.Як вже згадувалося вище, фінансова залежність культури призвела до того, щопоряд з відродженням духовних цінностей українського народу, набуває небаченого поширення так звана “масова культура”.Вона часто-
густо несе з собою культ насильства, жорстокості, вседозволеності.

Здобуття незалежності не могло не позначитися на науковій галузі.Вперше за тривалий час вчені отримали можливість без огляду на партійно-державні інстанції займатись своєю улюбленою справою.Розширились можливості публікаціі та впровадження результатов наукових розробок. З іншого боку, розрив існуючих наукових звязків у рамках колишного СРСР ускладнив роботу багатьох колективів.
Негативний вплив на розвиток науки справила загальна економичнакриза.Обсяги державних витрат щороку зменшуються, а постійна затримка виплати заробітної плати, незважаючи на її періодичне збільшення стала для вчених звичайним явищем. Жорсткі умови, в яких опинилося багато галузей господарства, призвели до скорочення кількості відомих науково – дослідних установ.
В результаті за 90-ті роки вдвічі зменшився обсяг наукомістскості українського виробництва, а темпи скорочення державних витрат на науку вдвічі перевищила загальні показники падіння обсягів виробництва в державі. Майже вдвічі зменшилось число науковців.
Проте за цих складних умов українська наука все ж розвивалась. Найбільшого прогреск досягнуто у сфері гуманітарних наук, які свого часу особливо контролювались тоталітарною системою.

У кінці 80-х – на початку 90 років було створено чи відроджено ряд нових наукових закладів, що сприяє вивченню нових тем , пошуку та введенню до наукового оббігу документів та матеріалів українських та зарубіжних сховищ. Це Інститут міжнаціональних відносин і політлолгіі, Інститут українськоі археографії ім. М.Грушевського та інші.
Плідно працюють украінські вчені в галузях точних та природничих наук – матеріалознавстві, електрозварюванні, новітніх космічних технологіях.
Провідним центром наукових досліджень залишилась Національна академія наук. Вагомий внесок у розвиток вітчизняної науки внесли академіки НАН України Ю. Митропольский (математична фізика) , Ю. Гузь (механіка), П. Костюк (фізіологія), В. Грищенко (кріобіологія), Ю. Глеба (клітинна ітженерія), В. Тарацій (правознавство), І. Дзюба (літературознавство), П. Тронько, В. Смолій (історія), І. Курас (політологія), В. Шинкарук
( філософія).

Українська література.Демократичні перетворення в українському суспільстві 90-х років зняли ідеологічні обмеження та відкрили простір для письменницької творчості різних жанрів.
Найперше слід відзначити роман у віршах Ліни Костенко “Берестечко”, який був написаний раніше, однак побачив світ за часів незалежності.Українська література збагатилася унікальним твором.
Молодий прозаїк Євген Пашковський у романі “Щоденний жезл” подає гостре, зле, несамовито гаряче слово за українське поганьблене безсиле слово, за духовно ослаблену науію, за жорстоко перервані комуністичним режимом традиції, за зруйновану християнську віру і мораль.
Роман – легенда “Рев оленів нарозвиднів” Романа Іваничука належить до реліктового жанру великої епічної прози.Роман присвячений подіям Другої світової війни в Західній Україні.
До здобутків українсікої прози треба віднести повість А.Дімарова “Молитва до Марії”.Вона є рідкісним, а тому особливо цінним взірцем того, як під пером майчтра без жодних,як здається читачу, зусиль може оживати християнський міф.Письменник не цитує Біблію, він пише картини українського життя, долю української жінки.
Валерій Шевчук у своїй повісті “Сонце в тумані” творить цілком новий в українській літературі тип історичної повісті, яка поєднує глибоку філософію, інтелектуальний детектив та психологізм.
До здобутків української літератури останніх років належать твори М. Вінграновського “Северін Наливайко”, П. Загребельного “Тисячолітній Миколай”, “Ангельська плоть” та Ю. Мушкетика “Страх підстарости Чаплинського”.
Водночас фінансова скрута призвела до скорочення накладів, а то і припинення випуску окремих літературно-художніх видань, засилля на вітчизняному ринку російськомовних комерційних видань.
Здобутки мистецтва України. В умовах національного відродження зростає роль художньої творчості.В мистецькому процесі дедалі активніше утверджується плюралізм,що передбачає відмову від притаманного тоталітарній системі соцреалістичного відтворення життя.

Тип файла: doc
Язык файла: Украинский

Скачать реферат: Культура, освіта і спорт суверенної української держави бесплатно

kultura_osvta_na.doc [57,5 Kb] (cкачиваний: 5)
Скачать: kultura_osvta_na.doc
Загрузил(а): Ksyusha
Скачали: 5
Размер: 57,5 Kb
Дата: 8-04-2013, 09:14
Формат файла: docОставить

Отзывы о реферате

Популярные работы

РефератыКурсовыеДипломные
Навигация


Оформление работ

  • Оформление рефератов
  • Правила оформления реферата
  • Оформление ссылок реферата

  • Интересное