*Все для студентов - скачать Рефераты, курсовые, дипломные работы » Рефераты » Мотивація чоловічих та жіночих імен мешканців Луцька

**

Реферат Мотивація чоловічих та жіночих імен мешканців Луцька

Текст:
У статті подано результати досліджень мотивації чоловічих і жіночих імен мешканців Луцька (на основі антропонімних матеріалів Державного архіву Волинської області й загсу та соціолінгвістичних питальників).
Мотиви вибору імен різноманітні. Одні батьки саме так називають дітей, бо вважають ці імена милозвучними. Інші надають перевагу конкретним іменам, тому що їх носять люди добропорядні, мудрі. Ще інші вибирають імена улюблених літературних героїв чи історичних та міфологічних осіб. У багатьох родинах добре збережена сімейна традиція називати дітей на честь когось із родичів.
Ключові слова: антропонім, антропонімна система, екстралінгвістичні фактори, найуживаніші імена, широковживані, наскрізні, модні.

Skoruk I. The motivation of male and female names among the inhabitants in Lutsk. The article deals with the results of investigation of motivation of male and female names among the inhabitants in Lutsk (based on the materials of State archive in Volyn Region, civil registrar’s office and sociolinguistic questionnaire).
The motive of name choice is very different. Some parents give their children definite names because they think these names sound nice. Some others prefer concrete names because wise and honorable people have these names. Another group of parents choose the names of their favorite literary heroes or historical and mythological persons. In some households there is still a family tradition to name their children in honor of one of the relatives.
Key words: anthroponym, anthroponymic system, extralinguistic factors, the most used names, wide used names, through names, popular names.

Дослідження екстралінгвістичних факторів, які впливають на постійні зміни репертуару імен і ступеня їх популярності, є одним із найважливіших завдань соціолінгвістики. На сьогодні відомі результати досліджень антропонімних уподобань мешканців Одеської області. Висновки С.Л.Брайченко щодо популярності деяких імен складені на основі уподобань інформантів різних вікових груп. Цікавим є те, що вони збігаються з висновками інших дослідників-антропонімістів, які вивчали іменники різних ареалів України. Наприклад, С.Л.Брайченко констатує, що імена Олена, Ольга, Ірина, Наталя, Тетяна і Людмила вирізняються стабільністю і великим уподобанням усіх інформантів [2, 62]. У жіночому іменнику м. Луцька в ХХ ст. стабільно функціонують, тобто не мають тенденції до різкого зростання чи спаду вживання, імена Ольга, Олена, Тетяна. Менш стабільні – Марія, Надія, Ірина, Наталія та Людмила [6, 36]. З-поміж найуживаніших жіночих імен Одещини, досліджуваних О.Ю.Касім, також вирізняються постійною активністю імена Наталя, Ольга, Тетяна, Ірина, Олена [3, 27]. Іменник м. Чернівців відзначається стабільністю та високим ступенем уживаності протягом 1950 1968 рр. і 1990 1995 рр. таких імен, як Олена, Тетяна, Ірина, Наталія, Світлана [7, 72].
Як бачимо, у віддалених один від одного регіонах одночасно користуються популярністю одні й ті ж імена, або вони відстають на 10 15 років. Звичайно, важко дати точну інтерпретацію цьому цікавому явищу, але справедливою є думка В.А.Никонова про те, що хоча вибір імені в кожному випадку здається вільним, у різних місцевостях частота його виявляється настільки однаковою, ніби задана нормою [4, 84].
Особливо цікавою і цінною в цьому плані, на нашу думку, виступає проблема мотивації імен, вивчення якої допоможе виявити різноманітні екстралінгвістичні фактори, від яких залежить склад іменника і зміни в ньому.
Об’єктом нашого дослідження стали імена лучан різних років народження, мотивацію цих імен встановлювали методом опитування і на основі метричних даних, узятих в архіві Луцького міського загсу, в яких зазначались імена новонароджених та імена їх батьків. Якщо новонароджений отримав імення батька чи дідуся (а донька – матері), то в таких сім’ях добре збережена сімейна традиція називати дітей на честь когось із родичів.
На основі метричних даних новонароджених м. Луцька (1900 1995 рр.), а також різної антропонімічної літератури, яка підтверджує наші здогадки, можна зробити такі висновки: серед найуживаніших чоловічих імен тимчасово отримали статус найпопулярніших завдяки фактору моди такі антропоніми: Андрій (1965 1995 рр.); Валерій (1945 1973 рр.); Віктор (1945 1983 рр.); Дмитро (1974 1995 рр.); Ігор (1954 1995 рр.); Олег (1945 1984 рр.); Максим і Роман (1984 1995 рр.), Юрій (1945 1995 рр.).
Що стосується чоловічих імен-лідерів Володимир та Олександр, то тут вимальовується дещо інша картина. З 1900 до 1954 рр. ім’я Володимир очолює чоловічий іменник м. Луцька: спочатку (до 1945 р.) серед найпопулярніших воно знаходилося завдяки сімейній традиції, з другої половини 40 х і до початку 70 х на частотність вживання імені вплинув фактор моди, а вже в 80 90 ті роки знову повертається добра сімейна традиція, завдяки їй це ім’я посідає в чоловічому іменнику 5 і 7 місця [5, 37]. Ім’я лідер Олександр користується великою популярністю протягом ХХ ст. (до 1953 р. має 3 й ранг у чоловічому іменнику, а пізніше (до 1995 р.) очолює іменник) завдяки моді на це ім’я, яка в певний час вивела ім’я Олександр на перше місце в іменниках різних регіонів України [5, 35]. На думку антропоніміста В.Д.Бондалетова, “…визначальними в динаміці є внутрішні (і не розкриті поки що) закономірності руху моди” [1, 89]. Як переконаний дослідник Л.М.Щетинін, “мода – суспільно-історичне явище, яке являє собою безперервну зміну “суспільного смаку в його різноманітних матеріальних і духовних проявах” [8, 11]. Мода на імена підвищила сьогодні активність маловживаних у минулому антропонімів Антон, Артем, Вадим, Денис, Тарас, надавши їм статус широковживаного імені.
До речі, усталеність в українському чоловічому іменнику м. Луцька таких наскрізних широковживаних імен, як Анатолій, Василь, Іван, Павло, Олексій, також не випадкова. Якщо вибору імен Денис, Тарас, а також Максим, Роман, Олег, Ігор, як уже згадувалося, посприяв фактор моди, то стабільне функціонування названих імен здійснюється завдяки збереженню сімейних традицій, хоч і ослаблених часом, що й підтверджують наявні матеріали. І саме сімейні традиції сприяють збереженню таких маловживаних нині імен, як Адам, Борис, Георгій, Федір. Навіть популярний в усі часи антропонім Микола дається, як правило, на честь батька чи діда.
Збір, систематизація і вивчення жіночих антропонімів дозволяють зробити такий висновок: антропонімна мода, що так швидко зростала, активніше діяла серед жіночих імен, викликаючи швидку зміну лідерів жіночого іменника. На відміну від чоловічих, списки жіночих імен очолювали не два, а шість антропонімів. Тимчасова усталеність імені Марія впродовж двадцяти років змінилася знову ж 20-річною постійністю імені Галина і бурхливим натиском імен Людмила і Тетяна, Наталія та Юлія. До цих імен долучаються антропоніми з тимчасовою активністю: Алла (пік активності припадає на 50-60-ті рр.), Валентина (40-60-ті рр.), Вікторія (70-90-ті рр.), Євгенія (1900-1944 рр.), Ірина (1950-1990 рр.), Катерина (1980-1990-ті рр.), Лариса (50-70-ті рр.), Надія (1900-1930 рр. і 1945-1954 рр.), Наталія (1950-1990 рр.), Ніна (1910-1940-ві рр.), Оксана (1960-1990-ті рр.), Олександра (1900-1930 рр.), Олена (1900-1930 і 1954-1995 рр.), Світлана (40-80-ті рр.), Тамара (30-50-ті рр.), Тетяна (40-90-ті рр.), Юлія (70-90-ті рр.).
Завдяки фактору моди отримали у 80-90-х рр. статус широковживаних такі жіночі імена, як Аліна, Альона, Анастасія, Богдана, Дарія, Діана, Іванна, Ілона, Інна, Марина, Мар’яна, Мирослава, Олеся, Христина, Яна. Імена Жанна, Зоя, Леся, Неля, Руслана утримували тимчасову активність у різні роки теж завдяки фактору моди. До речі, одночасно зростала активність імен Руслан і Руслана.
Нове для східнослов’янської антропонімної системи ім’я Лілія, що виникло за назвою квітки, з’явилось в іменнику міста в 1945 р. і не втрачало активності до 1995 року теж завдяки чиннику моди. В котрий раз переконує практика, що імена зі стрімким розвитком активності недовго зберігають статус широковживаних, тому що швидко втрачають привабливість і новизну. І навпаки, імена, що починали своє “життя” з разової фіксації (протягом 10 років), поступово збільшують кількість носіїв і надовго залишаються популярними. Таким чином повелися імена Віталій, Юрій, Світлана тощо. Наші висновки щодо впливу моди на ті чи інші імена підтверджують також інформанти різних вікових груп. На їхню думку, в 90 х рр. у м. Луцьку “модними” є такі імена, як Антон, Артем, Владислав, Дмитро, Денис, Максим, Роман, Тарас, Ярослав; Анна, Оксана, Вікторія, Іванна, Мар’яна, Олекандра, Дарія (і Дарина), Діана, Богдана, Христина.
На вибір старих традиційних імен (в іменнику – маловживані), як стверджують інформанти, вплинули такі чинники: 1) прагнення відтворити занедбану культуру українського народу, яка обов’язково відображалася в іменнику; 2) підвищений інтерес окремих українців до історії рідного краю; 3) бажання вибрати дитині оригінальне українське ім’я та ін. Завдяки цьому у 80-90-х рр. з’явилися (до речі, вперше у ХХ ст.) традиційні українські імена – народні і давні слов’янські: Арсен, Данило, Левко, Мар’ян, Олекса, Олесь, Орест, Остап, Юхим, Ярема; Василина, Дарина, Михайлина, Орина, Ярина, Павлина, Соломія; Богодар, Борислав, Богуслава, Златослава, Святослава. Імена Алевтин, Архип, Демид, Лаврін, Макар, Мартин, Самійло, Северин, Устим, Християн, Ювеналій, Юлій, Одарка, Оксенія, Степанія, Юстина (календарні та їх народнорозмовні варіанти), слов’янські композити Богуслав, Радислав, Світозар, Ростислава, одноосновні слов’янські Світлан (що відоме з часів Київської Русі) і Зорян (нове за походженням – від апелятива зоря), а також болгарські Даян і Ясен, що мають лише по одному носію, засвідчують прагнення до антропонімної неординарності та оригінальності міського населення. Ім’я Всна, як стверджують батьки-найменувачі, – болгарського походження; у побуті йменують дівчинку саме по-болгарськи: Вєсна, (м’який [в] і з наголосом на першому складі, хоч українською мовою в актових записах про народження значиться Весна

Тип файла: doc
Язык файла: Украинский

Скачать реферат: Мотивація чоловічих та жіночих імен мешканців Луцька бесплатно

motivacya_cholovchih_.doc [346,5 Kb] (cкачиваний: 1)
Скачать: motivacya_cholovchih_.doc
Загрузил(а): Ksyusha
Скачали: 1
Размер: 346,5 Kb
Дата: 1-04-2013, 15:36
Формат файла: docОставить

Отзывы о рефератеНавигация


Оформление работ

  • Оформление рефератов
  • Правила оформления реферата
  • Оформление ссылок реферата

  • Интересное